Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Nonbank Financial Intermediary


" Nonbank Financial Intermediary "
  
Mελέτες Αναπτυξιακών Νόμων 
Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων, ΕΣΠΑ ΜΜΕ, Ερευνητικών προγραμμάτων
---
  Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων & Πιστοδοτήσεων, 
Δικαστικώς μέσω αρθρων του ΠτΚ 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλων (N.4469/2017)
Non performing Exposures
Business Finance & Restructuring.
---

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (Υπ.Δικαιοσύνης) 

Μητρώο κηδεμόνων σχολάζοντας κληρονομιάς, εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών (Υπ.Οικονομικών ).
                                         
Η Nonbank Financial Intermediary είναι καταξιωμένη εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων . Απαρτίζεται από ανεξάρτητους συνεργάτες, σε επιστημονικές δραστηριότητες και υπηρεσίες :
·                        ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

·                       Οικονομοτεχνικές μελέτες,  Αναλύσεις Οικονομικών Στοιχείων.

               RISK MANAGEMENT
    ·      Άσκηση επαγγέλματος διαχειριστή συλλογικής διαδικασίας ΠτΚ (σύνδικος πτώχευσης, ειδικού διαχειριστή και ειδικού εντολοδόχου εξυγίανσης). 

       Διαχείριση Κινδύνων και μη Εξυπηρετούμενων δανείων (διμερούς διαπραγμάτευσης και εξωδικαστικού συμβιβασμού) .   

     Τραπεζικές διαμεσολαβήσεις, business plan, αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις οφειλών. 
        ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
·       Ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα Αναπτυξιακού Ν.4399/2016, ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης. 

·                     ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

·    Λογιστικές Εργασίες Επιχειρήσεων,  Δ.Λ.Π. Νομικές και Τεχνικές δραστηριότητες .
Σκοπός της εταιρείας μας, είναι να διευκολύνει τις ΜΜ Επιχειρήσεις, στην άντληση ποιοτικών υπηρεσιών, μέσω προστασίας, εξυγίανσης και ανάπτυξής των, ώστε να ικανοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο οι ανάγκες των σημερινών και δυνητικών πελατών της στις κύριες αγορές τους.
Με την εποπτεία της «Δημήτριος Κ. Κοσμάς Μ.Ι.Κ.Ε.  Εταιρείας Eμπορικών και Eπιστημονικών δραστηριοτήτων», η οποία έχει αναλάβει την προώθηση επιστημονικών δραστηριοτήτων της  Nonbank Financial Intermediary στην χώρα μας, διασφαλίζεται η ενιαία ταυτότητα με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται στην πελατεία μας για μιά 10ετία από το έτος 2009 και σε συνέχεια μια 25ετούς επιτυχημένης πορείας προσφερόμενων υπηρεσιών από τον φορέα της επιχείρησης nfi.gr στην Ελλάδα, σε γνωστούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Χρηματοοικονομικές εταιρείες και Μητρώα Συμβούλων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
Στόχος της "nfi.gr" είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κάθε πελάτη, διασφαλίζοντας τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων των συνεργατών της εταιρείας - εξειδικευμένους partners, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χωρίς φραγμούς.
                                                                      Email επικοινωνίας dkosmasnfi@gmail.com
4.300 ΕυΧαΡιΣτΩ, Τόσα και άλλα Τόσα σε Εμάς που Δεν Μπορεσαμε

 Α γαπητοί φίλες και φίλοι  Στα 38 χρόνια της  επαγγελματικής διαδρομής μου, δραστηριοποιούμαι κυρίως στον Νομό Αττικής αλλά...